Evsel sıvı atı ksuları


Sazlık ile ekilmiş Sulakalan Konusunda Uzman

“Fransız sistemi» olan sazlık ile ekilmiş ham atıksuların arıtması, çamurların dehidratasyonu ve mineralizasyon konusunda etkileyici entegre bir çözüm sunar. Referans olarak 800’den fazla aktif tesislerimiz etkinlik göstermektedir.

Ham atıksular konusunda dikey akışlı sazlık ile ekilmiş sulakalan teknolojisinin gelişimi konusunda Fransa’da öncü yapımızla teknolojimizin kuralları dahilinde arıtma tesislerini tasarlayıp gerçekleştirebiliyoruz – az veya hiç enerji tüketmeyen koku çıkarmayan peyzaj entegrasyonu.

Her proje için lokal nitelikler ve kısıtlamaları dikkate alarak çözümlerimizi ihtiyaçlara uyarlıyoruz ve sürdürülebilir şekilde mevzuata ilişkin atıksu şartlarını garanti ediyoruz. Bir AR&GE departmanı sözgelimi azot ve fosfor konusunda daha fazla kompaktlık veya daha yüksek performansa yönelik yenilikçi çözümler önermemizi sağlamaktadır.


Rizomlar


1. Kat akıtma

Atıksu akıtma

Müşterilerimiz arasında:
Yerel Yönetimler, Otoban Hizmetleri Müdürlüğü, Firmalar, Golf alanları, Turistik mekanlar vb.