Yağmur sularıArıtma tesisimiz « HYDR’EPUR®» « Yağmur Zamanında Şehir Atıklarının » yönetimi (stoklanması) ve arıtması için uyumlu bir sistem: • Ham yağmur suları: Kanal suları (otopark, yollar, çatılar,…) • Yağmurdan taşan suları EPUR NATURE bu alanda 10 yıllık deneyimden faydalanmaktadır. Ayrıca yüksek kalitede bir atıksu ret seviyesini de garanti edebiliriz.

Tesisimiz aşağıdakilerin arıtmasını sağlar:

• Hidrokarbürler (HAP), ağır metaller (çinko, bakır) ve tüm yağmur sularında bulunan süspansiyon maddeleri (MES) • Yağmurdan taşan sularından çıkan organik kirlilik (MES, DCO; DBO5, NTK)
Bilimsel veriler aşağıdaki kesintileri kanıtlamıştır*:
| HAP > 70 % | MES > 80 %
| Zn > 75 %     | DCO > 60 %

* Tesis girişinde 250 mg/L’den yüksek MES ve DCO konsantrasyonu olarak alınan randıman.

Prensip

HYDR’EPUR® atıksu arıtma tesisi partikül kirliliğini tutar ve suda çözünen kirliliği üç aşamada arıtır:
• Büyük atıkların tutunmasına yönelik bir ön arıtma (1),
• Yağmur sularının dekantasyonu ve stoklanması için tampon bölge (2),
• Sazlık ile ekilmiş sulakalan kum filtresi üzerinde filtrasyon/arıtma yoluyla arıtma alanı (3). Filtre çıkışında arıtılmış sular yerel düzenlemelerin şart koştuğu akış debisine uygun olarak alıcı ortama yönlendirilir. Bu tesis şirketlere olduğu kadar topluluklara yağmur sularını arıtır ve çevresel etkilerini minimize etme imkanı sunar.


Mekanik tarak

Sazlık alanı

Park kanal sularının arıtması (birinci düzlem filtresi ve ikinci düzlemde tampon bölge)